برگزاری همایش بین المللی استفاده از آب های نامتعارف - مسقط

مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) با همکاری وزارت شهرداری‌ها و منابع آب کشور عمان، سمینار بین‌المللی «استفاده از آب‌های غیرمتعارف در مدیریت آب شهری» را در روزهای 22 تا 24 بهمن‌ماه سالجاری در شهر مسقط - عمان برگزار کرد.