کنفرانس بین المللی IWA در نمک زدایی - مسقط

کنفرانس بین المللی IWA در نمک زدایی ، محیط زیست و سیستم دهانه های دریایی

مسقط، عمان
13 آوریل 2014 - 16 آوریل 2014