گزارش تصویری (3) افتتاح خطوط پروازی عمان ایر در تهران