گزارش تصویری (2) افتتاح خطوط پروازی عمان ایر در تهران