گزارش تصویری (1) افتتاح خطوط پروازی عمان ایر در تهران